உங்கள் சுத்தமான, தளர்வான ஸ்டைரோஃபோம் குஷன் மற்றும் உணவு- தர பேக்கேஜிங் ஆகியவற்றை மார்க்கம் மறுசுழற்சி டிப்போ வில் சேர்க்கவும்.

சேர்ப்பதற்கு முன் அவற்றில் உள்ள லேபிள்கள், டேப் மற்றும் அட்டைகளையும் அகற்றவும்.

நீங்கள் வரும்போது, COVID-19 காரணமாக அனைவரது பாதுகாப்பையும் உறுதிசெய்ய நாங்கள் சில மாற்றங்களைச் செய்திருப்பதை நீங்கள் கவனிப்பீர்கள்… ஆனால் அதே நட்பான முகங்களையும் தரமான வாடிக்கையாளர் சேவையையும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.

இங்கு நடைமுறையில் உள்ள பொது சுகாதார வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் நெறிமுறைகளில் உள்ளடங்குபவை சில:

  • பொது உள்ளரங்கங்களில் முகமூடிகள் கட்டாயம்

  • ஸ்கிரீனிங் நெறிமுறைகள்

  • சமூக இடைவெளி பேணுதல்

  • கட்டிடத்தில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலானோர் இருப்பது (தற்போது பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை)

  • மேம்பட்ட சுத்தம் செய்தல் மற்றும் சுத்திகரிப்பு நெறிமுறைகள்

நீங்கள் செல்வதற்கு முன் நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவற்றைக் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.


Complementary Content
${loading}